Privacy Policy

Versie van 01/07/18

Pure Moments gevestigd te Soelstraat 28C – 3130 Betekom, met BTW nr. BE0822612062 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Pure Moments kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Gegevens

Pure Moments

Soelstraat 28C – 3130 Betekom

BE 0822 612 062

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Moments hecht belang aan uw privacy. In het geval u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zullen deze enkel gebruikt worden om u te kunnen contacteren of om een correcte behandeling uit te kunnen voeren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor – en Achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Moments deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Vragen over onze Privacy Policy?

Indien u meer informatie wenst over ons privacy beleid, kan u ons contacteren via de contactgegevens op deze website.